Cercles.Coop governança digital pel cooperativisme

A l’estiu del 2020 vam rebre la sol·licitud per part de Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat). Estàvem vivint el primer any de la pandèmia COVID19 i moltes cooperatives tenien pendent realitzar la seva assemblea anual ordinària que per motius sanitaris només es podien realitzar de manera virtual. Urgia una solució ràpida alhora que complís amb tots els requeriments jurídics necessaris. L’objectiu era aconseguir, mitjançant una plataforma digital, apropar-se al màxim al funcionament d’una assemblea presencial.

Foto votació assemblea general presencial de Som Connexió 2019

Cercles.Coop és un projecte promogut per CoopCat que permet preparar i celebrar reunions societàries virtuals amb les garanties jurídiques establertes per la normativa vigent. Va adreçat principalment a cooperatives i federacions de cooperatives, però també a entitats i organitzacions de l’economia social que tinguin incorporats en els seus òrgans processos democràtics de participació.

Cercles.Coop inclou una guia de recomanacions jurídiques, una guia de recomanacions tècniques i la plataforma de votació Decidim adaptada a les necessitats de les cooperatives, juntament amb la seva guia.

Abordatge Open Source amb perspectiva de futur

Des de Coopdevs vam proposar una solució àgil, basada en la plataforma de codi lliure Decidim. Decidim és una plataforma molt flexible i compta amb moltes opcions configurables, per aquest motiu també es feia evident la necessitat de realitzar guies i documentació per facilitar l’organització de les reunions online. Vam elaborar les guies publicades a GitHub mitjançant GitBook.

Quins són els elements necessaris per celebrar una reunió virtual amb garanties legals i com els vam resoldre?

Problema i/o requisitSolució
Coneixements sobre el marc legal vigentCoopCat va fer la recerca necessària i la vam publicar a la guia
Necessitats tècniques. A part de la plataforma de votació necessitem un sistema de videoconferència, broadcasting i xat (permetre participació de les sòcies almenys via xat és una condició legal)Vàrem documentar les necessitats tècniques i programaris disponibles a la guia
Desenvolupament de funcionalitats de delegació i ponderació de votMòduls desenvolupats que extenen les funcionalitats de Decidim
Validació de la identitat de les sòcies que participen en una reunió mitjançant doble validació (mail i telèfon) segons apareix al llibre de sòciesMòduls desenvolupats que extenen les funcionalitats de Decidim
Acompanyament a les cooperatives en la organització i/o realització de les reunions virtualsClúster d’entitats que tenen experiència amb l’ús de Cercles.Coop i poden donar suport a les cooperatives
Facilitar la plataforma Decidim amb els mòduls instal·lats per a les cooperatives que així ho sol·licitessin Setup i manteniment d’un servidor mancomunat on poder mantenir diverses organitzacions (tenants) de la plataforma Decidim

Decidim

Decidim és una plataforma de participació democràtica Open Source que ja havia estat adoptada prèviament per cooperatives tant rellevants com Som Energia, Coop57, Som Mobilitat, Sostre Cívic, Opcions, etc. Decidim té un clar full de ruta per fer-ne extensiu el seu ús no sols en entorns governamentals, on és més àmpliament utilitzada, sinó també en altres tipus d’organitzacions.

Quan cerquem un programari de codi obert, que ens pugui servir com base principal d’una nova plataforma, sempre ens fixem en dos grans aspectes:

  • Comunitat al voltant de software: Decidim compta amb una rica comunitat al voltant, es fa servir a escala mundial i administracions públiques, diverses empreses i altres col·lectius en fan aportacions de manera estable.
  • Full de ruta: Ens hem d’assegurar que el nostre enfocament, o forma d’encaminar la plataforma, té cabuda en els plans futurs de qui pren les decisions de producte. Decidim té un clar interès en què la pròpia governança del producte sigui democràtica i a més promociona explícitament l’ús de Decidim per qualsevol mena d’organització. Quan vam explicar el nostre projecte a l’equip de Decidim ens van ajudar a definir la nostra idea i van compartir amb nosaltres la rellevància de l’ús de Decidim en el món cooperatiu.

A més vam comptar amb el suport de Platoniq qui té llarga experiència en el desenvolupament i implantació de la plataforma Decidim. Platoniq des del principi va veure molt necessari promoure Decidim per cobrir les necessitats del cooperativisme i per això segueix col·laborant en el projecte, tant en el desenvolupament tecnològic com facilitant la creació del clúster d’entitats al voltant de Cercles.Coop

Clúster d’entitats al voltant de Cercles.Coop i futur de Cercles.Coop

Colectic, Coopdevs, Fem Procomuns, Fundació Ferrer i Guàrdia i Platoniq han estat les primeres entitats en formar aquest clúster que ens permet donar suport a qualsevol cooperativa en el procés de digitalitzar les seves reunions societàries.

El clúster ens aporta un grup divers per pensar conjuntament en futures millores del servei i ens permet promoure conjuntament l’ús de Cercles.Coop dins del cooperativisme, així com participar més activament en les decisions de producte de Decidim.

Moltes cooperatives van poder celebrar les seves assemblees generals 2020 gràcies a Cercles.Coop, vam superar amb èxit la situació d’emergència. Totes les actores que hem participat d’aquest procés coincidim en el diagnòstic: les reunions societàries i assemblees realitzades de manera virtual han vingut per quedar-se.

Durant 2021 volem seguir millorant Cercles.Coop i ens encanta fer-ho ben acompanyats. La proposta oberta de Cercles.Coop: el codi, la documentació i la pròpia comunitat al voltant de Cercles.Coop juntament amb la clara necessitat d’aquesta eina dins del cooperativisme, ens fan pensar que ens queda molt camí per recórrer del que tot just hem donat les primeres passes.

IT 4 Social Economy, intercooperació tecnològica a nivell europeu